შეუთავსეთ გაგრილების, გათბობის და ენერგიის სისტემას